logo

Problemen op school

Als uw kind op school leerproblemen heeft, wordt allereerst op school geprobeerd om uw kind door middel van extra aandacht, verlengde instructie en eventueel het meegeven van huiswerk te ondersteunen. Bij sommige kinderen is deze extra hulp niet voldoende. De leerproblemen blijven bestaan of worden zelfs erger. Vaak krijgen kinderen dan ook motivatieproblemen en last van faalangst of andere spanningsklachten. Als ouder maakt u zich dan natuurlijk zorgen over uw kind en wilt u het graag helpen. Op dat moment kan onze praktijk benaderd worden. Wij doen onderzoek naar de aard en ernst van het leerprobleem en kunnen ook bekijken of er wellicht sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie en/of dyscalculie

Begeleiding en onderzoek bij leerproblemen

Kinderen met een leerprobleem of leerstoornis hebben vaak meer tijd nodig om iets te leren. Ze leren op een andere manier dan de meeste kinderen. Deze kinderen hebben behoefte aan individuele begeleiding die inspeelt op hun leerbehoeften en leerstijl. Wij kunnen uw kind de begeleiding bieden die het nodig heeft.

Begeleiding bij concentratie en werkhoudingsproblemen

Kinderen met concentratie- en werkhoudingsproblemen en kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ASS of AD(H)D lopen vaak vast op school. Deze kinderen nemen in een grote groep, zoals een klas, vaak niet genoeg informatie op. Zij kunnen bij ons geholpen worden. De leerstof wordt dan individueel met hen doorgenomen. Bij deze kinderen wordt er bovendien expliciet en methodisch gewerkt aan het verbeteren van de concentratie en werkhouding, zodat het leren in de klas beter gaat.

Wij spelen in op het niveau, de behoeften en de leerstijl van uw kind en bieden leerbegeleiding op maat, zodat een vastgelopen leerproces weer op gang komt. Dit zorgt ervoor dat onzekere, faalangstige leerlingen die geen plezier meer hebben in het leren, weer opbloeien en zelfvertrouwen opbouwen. Wij stellen realistische, meetbare doelen en zorgen er zo voor dat uw kind weer trots kan zijn op zichzelf. Zo wordt leren weer leuk!