logo

Ingrid Raven

foto

Mijn naam is Ingrid Raven en ik ben gediplomeerd leerkracht Speciaal Onderwijs en gediplomeerd Remedial Teacher. Ik ben geregistreerd remedial teacher LBRT. Ik heb 20 jaar onderwijservaring en ben sinds 2007 werkzaam in mijn eigen praktijk voor remedial teaching. Hiervoor heb ik 5 jaar als remedial teacher op een basisschool gewerkt.

Ik heb mij de afgelopen jaren met name gespecialiseerd en geschoold op de volgende gebieden:

  • Leesonderzoek en dyslexiescreening
  • Behandeling van ernstige leesproblemen en dyslexie
  • Rekenonderzoek en behandeling van ernstige rekenproblemen, waaronder dyscalculie
  • Begeleiding van kinderen met een stoornis zoals kinderen met PDD-NOS, syndroom van Asperger, NLD en ADHD

Om op de hoogte te blijven van de meest recente inzichten en ontwikkelingen, volgen wij regelmatig nascholingscursussen en bezoeken wij studiebijeenkomsten op het gebied van remedial teaching.

De afgelopen jaren hebben wij ons geschoold op het gebied van:

  • Spellingbegeleiding bij dyslexie
  • Ondersteunende software bij dyslexie en dyscalculie
  • Diagnose en behandeling van dyscalculie
  • Begeleiding Engels voor dyslectische leerlingen