logo

RT Praktijk Nieuwland

Poortersdreef 58

3824 DP Amersfoort

 

T: 033 737 00 26

M: 06 132 55 295

Dyslexie en Engels leren

Op het voortgezet onderwijs (en in groep 7 en 8 van de basisschool in mindere mate) worden dyslectische leerlingen geconfronteerd met het Engels. Engels wordt op het voortgezet onderwijs met name via geschreven taal aangeleerd, door de nadruk op het schrift wordt hun de kans ontnomen zich de (gesproken) taal eigen te maken. Als een kind de taal niet in gesproken vorm beheerst is het extra moeilijk, zo niet onmogelijk, om het spellen en lezen van die taal onder de knie te krijgen. Omdat er op het voortgezet onderwijs weinig aandacht is voor specifiek spellingonderwijs in het Engels, wordt het probleem met het leren van Engels alleen maar versterkt.

foto

Remedial teaching Engels

Sinds twee jaar geven Marjolie van Essen en Ingrid Raven remedial teaching Engels voor kinderen op de basisschool en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Deze remedial teaching richt zich met name op dyslectische leerlingen, aangezien deze leerlingen vaak erg veel moeite hebben met het leren van het Engels. Met name de spelling en het lezen van het Engels zijn een groot probleem voor onze leerlingen.

Wij hebben in onze begeleiding van dyslectische leerlingen erg veel aandacht voor de mondelinge vaardigheden in het Engels. Ook bieden wij zoveel mogelijk steun en aandacht voor de spelling van het Engels. Wij helpen bij het woordjes leren en proberen onze leerlingen zoveel mogelijk bagage mee te geven, zodat zij bij de start van het voortgezet onderwijs niet afhaken, maar aan kunnen haken. Hoe eerder we beginnen, hoe beter! De leerlingen starten bij voorkeur in groep 7/8 met de remedial teaching Engels.

Voor meer informatie over dyslexie en vreemde talen klikt u hier.