logo

Leesproblemen en dyslexie

Veel van de kinderen die begeleid worden in de praktijk hebben leesproblemen of dyslexie. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van dyslexie en geven al vele jaren dyslexiebehandeling.

Lees en spellingproblemen

Als uw kind lees- en/of spellingproblemen heeft, is het vaak niet duidelijk of er sprake is van dyslexie. U heeft misschien al wel eens aan de mogelijkheid gedacht. Soms heeft de school aangegeven dat er wellicht sprake is van dyslexie. Als u uw kind aanmeldt voor leesbegeleiding zal er altijd een lees- en spellingonderzoek volgen. Dit onderzoek geeft informatie en handvatten voor een goede begeleiding, maar kan ook aanwijzingen voor dyslexie opleveren. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor uw kind de beste begeleiding te realiseren. Ook kunnen we bespreken of een uitgebreid dyslexie-onderzoek wenselijk is.

Dyslexie

Als uw kind dyslectisch is en al een dyslexieverklaring heeft, kunt u uw kind ook bij de praktijk aanmelden. Over het algemeen ziet dyslexiebehandeling er als volgt uit:

U komt 1x in de week met uw kind naar de praktijk. Uw kind werkt dan in de praktijk aan spelling en lezen. Na afloop van de begeleiding, die 3 kwartier duurt, bent u aanwezig voor overleg. Op dat moment wordt het huiswerk besproken en wordt overgedragen wat er in de behandeling aan de orde is geweest. Voor een effectieve behandeling is intensieve samenwerking met u als ouders van groot belang. Samenwerking en afstemming met de school van uw kind is gewenst.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2009 zijn diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.